Hónap: 2023 szeptember

Gőzgépek, léghajók és lézerek

Solarpunk és steampunk

A solarpunkkal foglalkozva felmerül a kérdés, hogy miért nevezi ez a mozgalom punknak magát? Itt a punk a lázadást jelenti, ahogy a többi irányzatban is, viszont jelentős különbségek vannak ennek értelmezésében és megjelenésében. Most néhány punk irányzat és a solarpunk, illetve az ezek művészeti alapjául szolgáló irányzatokat tekintjük át.

Összehasonlítva, a solarpunk és a steampunk két különböző műfaj, amelyek a technológia és a társadalom alternatív jövőképeit mutatják be. A solarpunk a megújuló energiaforrásokra és a fenntarthatóságra épül, míg a steampunk a gőzgépek és a viktoriánus kor esztétikájára. Nézzük meg, hogyan különböznek ezek a műfajok.

 • A solarpunk optimista és regeneratív víziója a jövőnek, amelyben az emberek harmóniában élnek a természettel és egymással. A solarpunk világában az emberek használják a napenergiát, a szélenergiát, a vízenergiát és más zöld technológiákat, hogy megoldják az éghajlatváltozást, a szegénységet, az egyenlőtlenséget és más társadalmi problémákat. A solarpunk művészete gyakran a szecesszió stílusát követi, amely hangsúlyozza az organikus formákat, a növényeket, az állatokat és az emberi testet. A solarpunk nem csak egy műfaj, hanem egy mozgalom is, amely arra ösztönzi az embereket, hogy tegyenek lépéseket egy jobb világ felé.
 • A steampunk pedig egy olyan műfaj, amelyben a technológia gőzgépekkel működik. A steampunk gyakran visszatekint a történelemre és elképzeli, hogyan alakult volna ki a világ, ha a gőzkorszak tovább tartott volna. A steampunk világában az emberek találkoznak léghajókkal, óraművekkel, lézerpisztolyokkal és más fantasztikus találmányokkal. A steampunk művészete általában a viktoriánus kor esztétikáját használja. A steampunk nem feltétlenül optimista vagy pesszimista, hanem inkább kreatív és kalandos.

Összefoglalva tehát a solarpunk és a steampunk különböző módon közelítik meg a technológia és a társadalom kapcsolatát. A solarpunk arra törekszik, hogy megmutassa, hogyan lehetne egy fenntarthatóbb és igazságosabb világ, míg a steampunk arra inspirálja az olvasót, hogy elképzelje, hogyan lehetne egy izgalmasabb és változatosabb világ. Mindkét műfajnak megvan a maga bája és üzenete.

A solarpunk és a steampunk művészet összehasonlítása nem egyszerű feladat, mert mindkét műfaj nagyon gazdag és változatos. Azonban néhány általános jellemzőt ki lehet emelni, amelyek megkülönböztetik őket egymástól.

 • A solarpunk művészet általában világos, színes és napsütötte, míg a steampunk művészet inkább sötét, barna és ködös. A solarpunk művészet a természet szépségét és sokféleségét hangsúlyozza, míg a steampunk művészet a gépek erejét és bonyolultságát mutatja be.
 • A solarpunk művészet gyakran a szecesszió stílusát követi, a steampunk művészet viszont általában a viktoriánus kor esztétikáját használja, amely fémeket, bőrt, csipkét és cilindereket tartalmaz. A solarpunk művészet finom és elegáns, míg a steampunk művészet harsány és extravagáns.
 • A solarpunk művészet a megújuló energiaforrásokat és a fenntarthatóságot állítja a középpontba, míg a steampunk művészet a gőzgépeket és az ipari forradalmat. A solarpunk művészet optimista és regeneratív víziója a jövőnek, amelyben az emberek harmóniában élnek a természettel és egymással. A steampunk művészet viszont kreatív és kalandos elképzelése a múltról vagy az alternatív történelemről, amelyben az emberek találkoznak fantasztikus találmányokkal és veszélyekkel.
 • A solarpunk művészet nem csak egy műfaj, hanem egy mozgalom is, amely arra ösztönzi az embereket, hogy tegyenek lépéseket egy jobb világ felé. A steampunk művészet pedig nem csak egy esztétika, hanem egy életérzés is, amely arra inspirálja az embereket, hogy fedezzék fel az élet kalandjait.

Solarpunk és szecesszió kapcsolata

A solarpunk és a szecesszió (amely a solarpunk művészeti alapja), összefüggéseire kitérve, elmondhatjuk, hogy mindkét irányzat a természet inspirálta formákat és motívumokat használja a művészetben és a dizájnban. A solarpunk és a szecesszió közös célja, hogy szépséget és harmóniát teremtsenek az ember és a környezet között, valamint hogy ellenálljanak az ipari forradalom és a kapitalizmus negatív hatásainak.

A szecesszió művészei úgy érezték, hogy az ipari forradalom elidegenítette az embereket a természettől és lealacsonyította a kézműves mesterségeket. Ezért olyan műveket alkottak, amelyek egyesítették a művészetet és az ipart, valamint hangsúlyozták az egyediséget és az önkifejezést. A szecesszió befolyásolta az építészetet, a bútortervezést, a festészetet, a grafikát, a szobrászatot, az ékszerkészítést és más területeket.

A solarpunk egy újabb művészeti mozgalom, amely a fenntarthatóságot és a megújuló energiaforrásokat állítja a középpontba. A solarpunk művészek is olyan jövőképet mutatnak be, amelyben az emberek megoldják az éghajlatváltozás, a szegénység, az egyenlőtlenség és más társadalmi problémák kihívásait. A solarpunk művek gyakran afrikai és ázsiai esztétikát használnak, valamint merítenek a szecesszió stílusából.

Összefoglalva tehát a solarpunk és a szecesszió összefüggéseiben azt mondhatjuk, hogy mindkét irányzat tisztelettel fordul a természethez, és kreatív módon alkalmazza annak formáit és motívumait. A solarpunk és a szecesszió is kritikusan viszonyul az ipari társadalomhoz és alternatív jövőképeket kínál. A solarpunk és a szecesszió is gazdagítja a művészetet és a kultúrát sokféle módon.

Steampunk és viktoriánus stílus

A steampunk és a viktoriánus stílus összefüggéseire kitérve, elmondhatjuk, hogy a steampunk egy olyan műfaj, amely a 19. századi ipari forradalom által ihletett technológiát és esztétikát ötvözi a modern vagy alternatív történelmi elemekkel. A steampunk művek gyakran a viktoriánus korban vagy az amerikai vadnyugaton játszódnak, ahol a gőzgépek még mindig uralkodnak, vagy egy olyan fantáziavilágban, amely hasonlóan alkalmazza a gőzenergiát. A steampunk jellemzői az anakronisztikus technológiák vagy retrofuturisztikus találmányok, amelyeket az emberek a 19. században elképzelhettek volna, például a H. G. Wells és Jules Verne műveiben található gépek. A steampunk gyökerei a viktoriánus kor nézőpontján alapulnak a divatban, a kultúrában, az építészeti stílusban és a művészetben.

A viktoriánus stílus Viktória brit királynő uralkodása alatt (1837-1901) kialakult művészeti és kulturális irányzat, amely befolyásolta az építészetet, a bútortervezést, a festészetet, a szobrászatot, az irodalmat és más területeket. A viktoriánus stílus jellemzői a gazdagság, a pompa, az elegancia, az aprólékos részletek és a konzervativizmus. A viktoriánus stílus szemben állt az ipari forradalom által létrehozott társadalmi változásokkal és problémákkal, mint például a városiasodás, a szegénység, a bűnözés és a korrupció. A viktoriánus stílus megpróbálta fenntartani az erkölcsi normákat és az osztálykülönbségeket.

A steampunk és a viktoriánus stílus között tehát szoros kapcsolat van, hiszen mindkettő a 19. századra épül, de eltérő módon közelítik meg azt. A steampunk kreatív és kalandos elképzeléseket mutat be arról, hogyan lehetne másképpen alakítani a történelmet vagy a jövőt, miközben használja és átalakítja a viktoriánus kor technológiáját és esztétikáját. A viktoriánus stílus viszont hű marad ahhoz az időszakhoz, amelyben létrejött, és megpróbálja megőrizni annak értékeit és hagyományait. 

Lunarpunk és solarpunk kapcsolata

A lunarpunk egy olyan esztétikai irányzat, amely a solarpunk testvére. A lunarpunk a spiritualitást és az utópisztikus jövőt hangsúlyozza, utalva a boszorkányságra, a futurisztikus dizájnra, a természetre, a megújuló energiára és az élet körforgására. Ezek a világok az egyén és/vagy a környezet belső részleteire összpontosítanak, nem pedig egy nagyobb közösségre vagy egyetlen “másikra”.

A lunarpunk vizuális elemei pogány, wicca vagy anarchista utalásokból kölcsönöznek, és az építészet egy keveréke a futurisztikus formáknak és a gombák által inspirált, lumineszcens, természet-alapú tervezésnek. A lunarpunk divatban gyakoriak a bolygókra, az űrre, a holdra, a drágakövekre, a gombákra, a fákra, a tündérekre, a liliom levelekre, a boszorkányságra és a sötét színű virágokra utaló elemek. A ruházat vagy nagyon laza és lebegő, vagy tökéletesen testhezálló. A ruházatot, különösen a ruhákat vagy az öltönyöket, lágy selyemből, bársonyból vagy sifonból készítik. A hétköznapi viselet puha flanelből vagy pamutból készülhet. Az ékszerek gyakoriak és ezek is tükrözik az esztétika természetes motivációit. Köpenyek, köpönyegek és sálak is nagyon gyakori kiegészítők. Vallási szimbólumok is beilleszthetők a lunarpunk divatba.

A lunarpunk tehát egy olyan mozgalom, amely a solarpunkhoz hasonlóan alternatívát kínál a jelenlegi környezeti problémákra és az emberiség jövőjére. A lunarpunk sem csak elképzeli, hanem meg is valósítja azt a világot, amelyben az emberek harmóniában élnek a természettel és önmagukkal.

Amíg a solarpunk a napenergiát és más megújuló energiaforrásokat használja, hogy fenntartható és decentralizált társadalmakat hozzon létre. A solarpunk világokban a városok zöldek, tele növényekkel, virágokkal és szivárványszínű napkollektorokkal. A solarpunk emberek sokszínűek, kreatívak és együttműködőek. A solarpunk művészetben gyakoriak a napfényes, világos és meleg színek, valamint az organikus formák. A solarpunk inspirálódik az antik hagyományokból, a népművészetből, a steampunkból és a biotechnológiából.

A lunarpunk a holdfényt és más alternatív energiaforrásokat használja, hogy spirituális és utópisztikus jövőt teremtsen. A lunarpunk világokban az emberek spirituálisak, misztikusak és önkifejezőek. A lunarpunk kapcsolódik a boszorkánysághoz, a futurisztikus dizájnhoz, a természethez, a megújuló energiához és az élet körforgásához. A lunarpunk művészetben gyakoriak a sötét, hideg és pasztell színek, valamint a geometrikus formák. A lunarpunk inspirálódik a pogány, wicca vagy anarchista utalásokból, valamint az építészetben a gombák által inspirált, lumineszcens, természet-alapú tervezésből.

Összefoglalva tehát a solarpunk és a lunarpunk két rokon irányzat, amelyek hasonló célokat követnek. Mindkét irányzat alternatívát kínál a jelenlegi környezeti problémákra és az emberiség jövőjére. A jövőbeli társadalmakat képzelik el, amelyek harmonikusan élnek a természettel és a technológiával. Mindkét irányzat utópisztikus, optimista és zöld szemléletű, de eltérő módon fejezik ki ezeket az értékeket.

Solarpunk és cyberpunk

A solarpunk és a cyberpunk mindkettő posztindusztriális ellenkultúrákat teremt és erősít, de más módon fejezik ki a lázadás témáját. A solarpunk a környezetbarát és társadalmi ökológiai kapcsolatok ábrázolásával buzdít a lázadásra, míg a cyberpunk a leválasztott másodlagos környezetekben zajló lázadást hangsúlyozza, amelyek gyakran érzékelhető adatszférákban, virtuális tájakon és disztópikus városi környezetekben történnek. A solarpunk egy optimista és fenntartható jövőképet mutat be, amelyben az emberiség harmóniában él a természettel és egymással, míg a cyberpunk egy pesszimista és romló jövőképet fest le, amelyben az emberiség elnyomva és elidegenedve él a technológiától és a nagyvállalatoktól. A solarpunk és a cyberpunk tehát különböző nézőpontokat képviselnek arról, hogy hogyan alakulhat ki a jövő és hogyan lehet megváltoztatni a jelenlegi rendszereket.

A cyberpunk egy sci-fi alzsáner, amely a solarpunkkal ellentétben a technológia és a társadalom ellentmondásos kapcsolatát mutatja be. A cyberpunk stílusjegyei közé tartoznak:

 • A jövőbeli nagyvárosok, amelyek túlzsúfoltak, szennyezettek és tele vannak neonfényekkel.
 • A gátlástalan multinacionális cégek, amelyek hatalmas befolyást gyakorolnak a politikára, a gazdaságra és az emberek életére.
 • A hackerkultúra, amely a virtuális térben próbálja megkerülni vagy megtörni a rendszert.
 • A kiborgok, implantátumok és mesterséges intelligenciák, amelyek az ember és a gép összeolvadását jelentik.
 • A punk attitűd, amely a lázadást, az individualizmust és az alkotói szabadságot fejezi ki.
 • A cyberpunk divat stílusjegyei a cyberpunk zsánerhez hasonlóan a technológia és a punk attitűd ötvözését tükrözik. A cyberpunk divatban gyakoriak az olyan elemek, mint:
 • A fekete, szürke, ezüst és neon színek, amelyek a nagyvárosi éjszakák hangulatát idézik.
 • A bőr, a latex, a fém, a műszőrme és a műanyag anyagok, amelyek a gépiességet és az extravaganciát sugallják.
 • A kiborgokra, implantátumokra és mesterséges intelligenciákra utaló kiegészítők, mint például szemüvegek, sisakok, maszkok, kesztyűk, fülbevalók, piercingek, tetoválások és LED-ek.
 • A hackerkultúrára és a lázadásra jellemző ruhadarabok, mint például dzsekik, kabátok, mellények, nadrágok, csizmák és bakancsok, amelyek gyakran szakadtak, kopottak vagy feliratozottak.
 • A cyberpunk divat nemcsak a ruházatban, hanem a tárgykultúrában is megjelenik. A steampunkhoz hasonlóan a cyberpunk is átalakítja a mindennapi eszközöket és berendezéseket úgy, hogy azok illeszkedjenek a cyberpunk világához. Ilyen például egy steampunk stílusú asztali számítógép, amely régi billentyűzetet, monitorot és egérpadot használ modern hardverrel kombinálva. A cyberpunk divat inspirálta többek között a Mátrix című filmtrilógia és a Cyberpunk 2077 című videojáték megjelenését is.

Vélemény, hozzászólás?

Utópia?

Mire ezt a honlapot létrehoztuk, már túl voltunk nagyon sok tapasztalaton a világról, az életről. Miközben itt igyekeztünk felállítani a koncepciót, közben is átmentünk nagyon sok mindenen. De a kiindulópontunk megmaradt. A lényeg, hogy már elég volt a világ sötét, depresszív oldalából, elég volt abból, hogy mindig lenyomnak, hogy minden túl van szabályozva, elég volt a kiszolgáltatottságból és tudatosan keresni kezdtük az előrevivő dolgokat.

Mindig hittünk abban, hogy a világ szebb és jobb hely lesz idővel és hogy lesz ebben szerepünk, ha mást nem, hát a magunk és a családunk számára fel tudjuk építeni a szebb jövőt. Mert az már egy ideje egyértelműnek látszik, hogy akiket “megbíztunk” azzal, hogy vezessék az emberiséget, nem a mi érdekünkben munkálkodnak.

Nagyon sokszor gondoltuk azt, hogy az embereket egyszerűen becsapják azzal a sok információval, amit napi szinten a nyakukba borítanak és ez alól senki sem mentesülhet, hiszen nem egy hegyi barlangban élünk magányosan.

Miközben a technológia folyamatosan fejlődik, nagyon sok olyan újítással, amiről nem is tudunk, mert nem kap nyilvánosságot, a mi fejünkbe folyamatosan azt a képet helyezik, hogy közeleg a világvége. Globális felmelegedés, a Föld pusztulása, túlnépesedés, környezetszennyezés – ezekről hallunk nap mint nap. Egyrészt nem lehet elmenni ezek mellett a dolgok mellett, de azt mindenképpen tudatosítanunk kell magunkban, hogy ez csak az érem egyik oldala. Csakhogy közben ennek a felelősségét és a megoldás felelősségét is megpróbálják a nyakunkba varrni, az ennek megfelelő szigorításokkal, az egyén szintjén megjelenő elvonásokkal. Azok pedig, akik ténylegesen tehetnének valamit, nem foglalkoznak az egésszel. Nekik van pénzük, hogy bármit megtehessenek, rájuk nem vonatkoznak a szabályok, sokszor még a törvények sem. Tudjuk: a gazdasági érdekek mindenekelőtt. Emellett nagyon sok dolog egészen egyszerűen hazugság és valakinek a feltételezése, akit azért szólítottak meg, hogy terjessze a negatív világképet, amit már tényként tárnak elénk. Erről nagyon sokszor írtam már én is a két blogomban és itt az oldalon is.

De részünkről elég volt ebből. Nem akarunk folyamatosan azzal foglalkozni, hogy mennyire rossz irányba megy a világ. Lenne még ehhez néhány szavam nekem is, de nem akarok hosszan elidőzni a negatívumok világában.Inkább arra fókuszálok, hogy kezdjünk el kreatívan, mégis komolyan beszélni a máról és a holnapról. Azt akarjuk, hogy legyen más választásunk, mint a tagadás vagy a depresszió.Elég volt az állandó háborgásból, a rettegésből és a kiszolgáltatottságból.

Felülemelkedve ezen, úgy látom, hogy ráfér a világra a pozitív gondolkodás, a pozitív jövőkép, a pozitív életminőség. És ezért már mi is sokat tehetünk. Ezt próbáltuk és próbáljuk meg bemutatni ezen a honlapon is, a magunk példáján keresztül. Tény, hogy ez az évünk extrém nehéz volt és rengeteget dolgoztunk, szinte pihenés nélkül. De közben gyűjtöttük a világból azokat az információkat is, azokat a gondolatokat, amik előre visznek.

Nem is olyan régen végre szembejött az, amire vártam, kiderült, hogy mások is,- nagyon sokan – gondolkodnak hasonlóan és tesznek lépéseket azért, hogy a valódi élhető világ létrejöjjön. A mozgalom neve solarpunk és a világon egy egészen nagy közösséget jelent. Ezekhez a közösségekhez pedig mi is csatlakozni fogunk.

De mi is az a solarpunk?

A Solarpunk elég új fogalom ahhoz, hogy fel kelljen venned a szövegszerkesztőbe a helyesírását, , de elég idős ahhoz, hogy amikor meglátod, felismerd, hogy már láttad korábban.

A solarpunk egy fiatal és fejlődő koncepció, különböző értelmezésekkel. Lényegében elutasítja a disztópikus pesszimizmust és ehelyett olyan regeneratív törekvéseket terjeszt elő, amelyek felhívnak a meglévő társadalmi szokásaink megváltoztatására.

Van néhány definíció erről:

 • A solarpunk életforma egy olyan művészeti és irodalmi mozgalom, amely egy olyan jövőt képzel el és annak megvalósításán dolgozik, amelyben az emberek és a természet összhangban élnek egymással egy fenntartható és egyenlő társadalomban.
 • A solarpunk életforma a napenergiát használja fel, mint megújuló energiaforrást és optimista látomást nyújt a jövőről, amely elutasítja a klímakatasztrófa pesszimizmusát.
 • A solarpunk életforma a punk szellemiségét is magában foglalja, amely ellenkultúrális, posztkapitalista és dekolonizáló lelkesedést mutat egy ilyen jövő megteremtéséhez.

A solarpunk életforma nem csak elképzeli, hanem meg is valósítja ezt a jövőt a mindennapi gyakorlatban. Inspirálódik az Earthship nevű fenntartható építészeti formából, amely újrahasznosított anyagokból épül, és önellátó víz- és energiaellátást biztosít. A solarpunk életforma kreatív és innovatív módon használja fel a technológiát, hogy automatizálja a folyamatokat, mint például az erőforrások gyűjtése vagy a növények öntözése. A solarpunk életforma kollektivista és demokratikus módon erősíti az emberek közötti kapcsolatokat és közösségeket, és elutasítja a fogyasztói társadalmat és az ökofasizmust.

A solarpunk életforma tehát egy olyan mozgalom, amely nem csak álmodozik, hanem cselekszik is egy jobb világért.

A solarpunk világ egy olyan világ, ahol az emberek és a természet harmóniában élnek, s ahol a technológia nem ellenség, hanem szövetséges a fenntarthatóság és az egyenlőség érdekében. A solarpunk világ olyan világ, ahol a megújuló energiát, különösen a napenergiát széles körben használják és hozzáférhető, ahol a hulladékot csökkentik és újrahasznosítják, ahol az élelmiszereket helyben és organikusan termesztik, ahol a közösségek sokszínűek és befogadóak, ahol értékelik a demokráciát és az együttműködést, s ahol ösztönzik a kreativitást és az innovációt.

A solarpunk világ egy olyan világ, ahol a jövő fényes és reményteljes, és ahol az emberek nem félnek a változástól, hanem elfogadják azt.

Viszont nagyon tudatosnak kell lennünk. A remény ugyanis vonzó mind a nyerészkedők, mind a forradalmárok számára. A mély és tartós alulról szerveződő szervezkedésés révén a tartalmas solarpunk élmények résztvevőinek előnyei exponenciálisan nagyobb gazdagsággal bírnak, mint azok számára, akik csak jegyet váltanak egy rendezvényre, Dűne karakternek öltöztek és a buli után úgy ébredtek, hogy semmi mást nem vihettek haza, mint másnaposságot és egy drága szelfit. Lehet, hogy a hatalmasok könnyen magukévá teszik az új kilépő trendeket, de a hiteltelen, üres utánzatok nem tudják biztosítani a sokak által osztott méltó látásmódot és életet megváltoztató gyakorlatot.

Velünk tartasz ezen az úton? Kérlek oszd meg a gondolataidat a témáról.

Mi további írásokat fogunk feltenni a solarpunkról, ha úgy érzed, megszólítottunk, tarts velünk!

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén

Instagram
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon