Mindenki igyekszik önmagából a legjobbat, legtöbbet kihozni. Ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy senkitől nem várható el több vagy más, mint amire az adott helyzetben és akkor képes. 

Ahhoz, hogy konkrétabbá tegyük, hogy mit is értünk az alternatív életmód mögött, szükséges meghatározni és megfogalmazni alapelveinket. Számunkra ezek magától értetődőek, de a későbbi félreértések elkerülése végett ezt rögzíteni szükséges. Igyekszünk elkerülni a túlszabályozottságot, ami egyébként is jellemző a világunkra, viszont ezek alapján a pontok alapján mindenki eldöntheti, hogy köztünk van-e a helye.

 • Összegezve talán azt lehetne mondani a boszorkányokkal szólva: „Ha azzal nem ártasz, tégy amit akarsz, élj ahogy akarsz”, érezd jól magad.
 • Tagjaink lehetnek tagjai más közösségeknek, politikai pártoknak, de a közösségünk nem politikai mozgalom és belső rendjét illetően minden más közösségtől függetlenül működik.
 • Bárki tag lehet nálunk, ha az alapelveinket el tudja fogadni.
 • A család számunkra lehet vérségi kötelék, de nem ezen múlik. A család az egyének önkéntes érzelmi és gazdasági közössége. (Lehet hagyományos, mozaik, egyszülős, szivárvány, egyszemélyes család is).
 • Felelősségvállalás a saját és családunk jólétéért, életéért, egészséges lelkületű gyerekek nevelése.
 • Az erőszak bármilyen formájának elutasítása.
 • Az egyén jólétének megteremtése minden szempontból.
 • Kapcsolati háló építése, egymás segítése.
 • A csoport tagjainak nem szükséges baráti kapcsolatban lenniük, de elvárás akkor is az együttműködés, egymás segítése, támogatása.
 • Nem törünk hatalomra, a saját társadalmunkat építjük.
 • Bizalom, jólét, bőség.
 • Elhatárolódunk minden illegális tevékenységtől (bűnözés, drog, függőség). Nem vagyunk szabadosak, de szabadok vagyunk.
 • Tagjaink saját belátása szerinti életvitel ítélkezés nélkül – természetesen, ha nem ütközik a hatályos törvényekkel és az alapelveinkkel.
 • Környezetvédelem, a biológiai lábnyomunk csökkentése, környezettudatos életmód kiépítése, ebben segítség egymásnak.
 • Elfogadjuk a másságot, de semmit nem teszünk kötelezővé. A másság természetes állapot, ezért ezzel külön nem foglalkozunk, minden tagunk másságától függetlenül egyenrangú, ha hasznos tagja a közösségünknek. Így semmilyen létjogosultsága nincsen olyan kérdéseknek, hogy “azért, mert én más vagyok?” A közös szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak.
 • A kapcsolatok dinamikájának változása szerintünk természetes dolog, ezért elfogadjuk és nem ítélkezünk válás esetén, viszont tudomásul kell vennünk, hogy ezt úgy kell intézni, hogy minden fél méltón kezdhessen új életet. Nincs bosszúhadjárat és alátevés a másiknak, nem használjuk gyermekeinket és másokat sem a harc eszközéül.
 • Nézeteltéréseinket kommunikációval oldjuk. A kommunikáció nem a harc, hanem a megértés eszköze, ezért indulatainkat nem mások lenyomására használjuk. Nem a szembenállásra fókuszálunk, hanem arra, hogy a különbözőségeink hogyan egészítik ki egymást, miként tudunk közösen, együttműködve építeni.
 • Hatékony kommunikációs eszköztár kiépítése.
 • A vallás mindenkinek a magánügye. Nem számít, hogy melyik ösvényt járod, bármelyiknek létjogosultsága van, de ebben a közösségben nem téríthetsz és ilyen jelleggel nem beszélhetsz a hitedről, csak ha kérdeznek róla vagy felkérnek rá.
 • A csoport nevében vagy a csoport bármely tagjának képviseletében akkor járhatsz el, ha ezzel megbíznak.
 • Ez egy szellemi közösség.

A bűn fogalma:

 • mások becsapása
 • árulás
 • gonoszság
 • ártás szándékosan bármilyen módon
 • erőszak
 • erkölcstelenség – mind fizikai, mind morális, mentális, lelki értelemben
 • bosszú.

Normalitás:

 • bizalom
 • kedvesség
 • segítőkészség
 • viszonosság
 • közös célok
 • hasznosság
 • kommunikáció.